Carregant

Procesando
 Per favor, espere.
 
 
Anar al contingut principal
Accés seu icono cerrar ventana
Trieu una de les opcions d'autenticació que es mostren a continuació per poder identificar-se.

Certificat digital

Cl@ve
.

Si vosté no disposa d'un usuari per a accedir, pot registrar-se fent clic ací

Seu Electrònica

Catàleg de tràmits

Ajuda
icono cerrar ventana
asd
Consulte el estado de su trámite icono cerrar ventana

Para consultar un trámite sin finalizar que se realizo sin estar autenticado, es necesario introducir el documento identificativo que se indico en el formulario.

* Campos requeridos
ir a la home   Inici Catàleg de tràmits Vore tràmit EDUC-001 Concessió de la subvenció 'Beques material escolar' curs 2023/2024
Atenció
Aquest tràmit permet realitzar-se sense autenticació, però un usuari no autenticat no podrà consultar la seua informació en la carpeta ciutadana, desitja continuar sense iniciar sessió?

Desitja continuar?

EDUC-001 Concessió de la subvenció 'Beques material escolar' curs 2023/2024

EDUC-001 Concessió de la subvenció 'Beques material escolar' curs 2023/2024

Objecte: concedir beques per a material escolar, Educació Infantil 1r i 2n cicle, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Centre de Formació de Persones Adultes i estudis de Música i Dansa


Documentació que cal aportar
 • Per a tots els casos
 • En cas de no autoritzar a la delegació d’Educació a consultar l’escolarització de l’alumnat
  • Certificat emès pel centre educatiu corresponent
 • En el cas de NO autoritzar a l’Ajuntament a la consulta de dades
  • Certificació positiva de la Tresoreria General de la Seguretat Social
   • de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social
  • Certificació positiva de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària
   • de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries
  • Certificació positiva de l’Ajuntament de Torrent
   • de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb el consistori
  • Certificat de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
 • En caso de que la delegación de Educación requiera la acreditación sus ingresos.  Amb caràcter excepcional, es podrà determinar per la delegació d’Educació, la presentació per part de les famílies de documentació quan siga necessari per a l’acreditació els seus ingressos
  • Documentació quan siga necessaria per a l’acreditació els seus ingressos
 • En el cas de NO-presentació davant de l’Administració Tributària de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
  • Justificació de que la obligació de presentar la declaració és conseqüència d’haver percebut ajudes de caràcter socio-educatiu
 • En el cas de sol·licitar les beques d’educació de persones adultes i d’estudis de música i dansa per al curs 2023/2024
  • Rebut del pagament de la inscripció en els centres corresponents
 • En el cas de sol·licitar les beques d’Educació Infantil de primer cicle (Pulgarcito i unitats de 2 anys dels CEIPS) i de segon cicle, d’Educació Primària i d’Educació Secundària
  • Factura original acreditativa del material adquirit, expedida per un establiment comercial de Torrent, on ha de constar
   • - Nom, domicili i CIF de l'establiment.
    - Nom i cognoms del comprador.
    - Relació del material didàctic adquirit.
    - Data i import global.
 • En cas de que la pàtria potestat o la tutoria d’algun dels menors de la unitat familiar l'ostente persona diferent dels pares
  • Document que acredite que la pàtria potestat
   •  o la tutoria d'algun dels menors de la unitat familiar l'ostenta persona diferent dels pares
 • En el cas de discapacitat igual o superior al 33% dels fills majors de 26 anys que convisquen en el domicili familiar
  • Certificat de discapacitat igual o superior al 33% dels fills majors de 26 anys que convisquen en el domicili familiar
 • En el cas de divorci o separació dels pares
  • Documentació que acredite el divorci o separació dels pares
   • així com, en el supòsit de custòdia compartida, de l'acord o resolució pel qual s'establix el dit règim de custòdia.
 • IMPRESO DE LA SOLICITUD.  Només per a tramitació presencial
 • En el cas de que el centre educatiu adquirisca el material per a facilitar-ho a l’alumnat
  • Factura original per la totalitat del material adquirit expedida per un establiment comercial de Torrent, on ha de constar
   • -  Nom, domicili i CIF de l'establiment.
    -  Nom i cognoms del comprador.
    -  Relació del material didàctic adquirit.
    -  Data i import global.
Silenci
 • Negatiu
  • Finalitzat el termini de resolució sense haver-se rebut resposta de l'Administració, la sol·licitud quedarà resolta de forma negativa per al sol·licitant.
Observacions
 • Poden sol·licitar les ajudes els pares, mares o representants legals de l’alumnat beneficiari.
   
  Requisits per a ser persona beneficiària:
   
  1. Por ser beneficiari l’alumnat matriculat en el curs 2023/2024 en els nivells d’educació infantil de primer cicle de l’Escola Infantil Pulgarcito i unitats de 2 anys dels CEIPS, d’educació infantil de segon cicle, d’educació primària, d’educació secundària  obligatòria, del centre de formació de persones adultes de Torrent, així com l’alumnat d’ estudis musicals de conservatoris oficials de música i dansa i centres de música i dansa autoritzats o registrats per la conselleria d’ Educació, Universitats i Ocupació.
   
  2.Estar empadronat en el municipi de Torrent. Hauran d’estar empadronats en el mateix domicili l’alumne beneficiari i la mare, pare o tutor legal que sol·licita l’ajuda.
   
  3.Posseir els nivells de renda familiar que determine l’Òrgan col·legiat de Valoració en relació a la resta de sol·licituds presentades.
   
  4.No podran tindre la condició de beneficiari en el cas que les persones sol·licitants incórreguen en alguna de les prohibicions previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei General de Subvencions.
   
  Els alumnes d’educació infantil dels CEIP Lope de Vega, Mare de Déu del Rosari i Sant Joan Baptista no podran demanar les ajudes corresponents als nivells d’educació Infantil de primer cicle, segon cicle i d’educació primària, ja que, al ser centres que desenvolupen projectes d’educació compensatòria, l’Ajuntament de Torrent, els concedeixen ajudes directes al seus alumnes empadronats en Torrent.
   
  Els alumnes d’educació infantil i primària del CEIP Joan XXIII i del CEIP Mare Petra no podrà demanar les ajudes corresponents a estos nivells, ja que, per la seua condició d’alumnat de compensatòria, desenvolupen actuacions necessàries per a previndre i compensar les desigualtats socials, culturals i econòmiques, està prevista la concessió d’una ajuda directa per a l’adquisició de material didàctic als seus alumnes empadronats a Torrent.
   
  Aquest alumnat si que pot sol·licitar les ajudes per a cursar estudis de música i dansa.

  Per a la sol·licitud via presencial s'habilitarà un punt d'assistència en matèria de registre el qual serà publicat en la web municipal juntament amb el calendari que establisca la distribució per centres educatius.

Forma de presentació
 • On-line
  • El ciutadà pot presentar la seua sol·licitud a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Torrent (www.torrent.es) utilitzant els models normalitzats que trobarà en la carpeta ciutadana. A este efecte pot trobar manuals i videotutorials en l'apartat "Assistència tècnica per a la tramitació electrònica", a la Seu Electrònica. També pot fer consultes o comunicar incidències al correu ajudam@torrent.es
 • Presencial
  • El ciutadà pot presentar la seua sol·licitud en les oficines de registre de l'Ajuntament o en qualsevol altra de les previstes per l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. * HORARI D'ATENCIÓ PRESENCIAL: DILLUNS a DIVENDRES de 8.30 h a 18.30 h i DISSABTES de 9.00 h a 12.30 h (Excepte el període entre 01/07 i el 31/08 que tindrà horari especial i altres periodes especials com Nadal o Falles, que podrà consultar en www.torrent.es) * S'atendrà exclusivament amb CITA PRÈVIA.
Informació adicional a la forma de presentació
Informació interna
 •  

  Dades

   

   

  Nom dada

  Tipo

  Descripció

   

  Dada1

  Tipo de la dada 1

   

   

  Dada2

  Tipo de la dada 2

   

   

  Dada3

  Tipo de la dada 3

   

   

  Dada4

  Tipo de la dada 4

   

   

   

   

   

  Versió 2

   

   

   

  Pas

  Acció

  Descripció

  Unitat Organitzativa

   

   

  Convocatòria

  ·           

   

   

  1

  Oficina Virtual

  ·    Inicia l’expedient

  Elaboració de bases.

  Educació

   

  2

  PROVIDENCIA

  ·          Presentació proposta

  Educació

   

  3

  INFORME TÉCNIC

  ·          Sol·licitud

  Educació

   

  4

  INFORME TÉCNIC

  ·          Emissió informe

  INTERVENCIÓ

   

  5

  ACORD_JGL

  ·          Enviar a aprovació

  ·          Generar acord

  Educació

   

   

  Quan es volen resoldre n expedients

  ·           

   

   

  1

  Registre d’entrada (*)

  ·          comprovació de documentació i registre d’entrada.

  TDIC

   

  2

  Oficina Virtual

  ·          Iniciar expedient

  Educació

   

  5

  INFORME TÈCNIC

  ·          Emissió

  Comissió de Becas

   

   

  OFICIO

  ·          Publicació web.

  Educació

   

   

  OFICIO

  ·          Notificació col·legis.

  Educació

   

   

  Per a cada expedient individual justificació

  ·           

   

   

   

   

  ·          comprovació de documentació de la justificació.

  Educació

   

   

  OFICI

   

  ·          Relació de pagaments a Tresoreria

  Educació

   

   

  Tancar expedient

   

   

   

   

  (*) Actualment es registren una instància per día.

Control de seguretat icono cerrar ventana
resu
Aquesta web utilitza 'cookies' pròpies i de tercers per a oferir-li una millor experiència i servei. En navegar o utilitzar els nostres serveis l'usuari accepta l'ús que fem de les 'cookies'.